รายงานผลการประเมิน

หน่วยงาน จำนวนตัวชี้วัด
CNT ชัยนาท
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
16 รายละเอียด
AYA พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
24 รายละเอียด
LRI ลพบุรี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
11 รายละเอียด
SRI สระบุรี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
24 รายละเอียด
SBR สิงห์บุรี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
16 รายละเอียด
ATG อ่างทอง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
12 รายละเอียด
NBI นนทบุรี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
17 รายละเอียด
PTE ปทุมธานี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
13 รายละเอียด
NPT นครปฐม
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
27 รายละเอียด
SPK สมุทรปราการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
14 รายละเอียด
loading...