ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ

--ประกาศ--

ท่านผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-SAR ผ่านปุ่ม สอบถาม/ติดต่อ หรือในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ 082 942 8308, 081 488 4188 หรือ 095 165 9753 ในเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 9.00-17.00 น. ขอความกรุณา ไม่ใช้เบอร์ติดต่อที่อยู่หลังเล่มคู่มือ