ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ

--ประกาศ--

ส่วนราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 9 เดือนได้ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยเข้าสู่ระบบ และรายงานผลที่เมนู "รายงานผล"

ดาวโหลดคู่มือการรายงานผลฯ